Mevzuat ve Yönetmelikler

DeğişiklikMevzuatKanun No / Dayandığı MaddeMevzuat TürüResmi Gazete NoResmi Gazete Tarihİ 
K1.0İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu6331Kanun2833930.06.2012 
K1.1Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun6495Kanun2872602.08.2013 
K1.2İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun6552Kanun2911611.09.2014 
K1.3İş Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun6645Kanun2933523.04.2015 
K2.0İş Kanunu4857Kanun2513410.06.2003 
K2.1İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun6552Kanun2911611.09.2014 
Y1.0İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik6331-10/30Yönetmelik2851229.12.2012 
Y1.1İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik6331-10/30Yönetmelik2854531.01.2013 
Y1.2İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik6331-10/30Yönetmelik2879211.10.2013 
Y1.3İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik6331-10/30Yönetmelik2934230.04.2015 
Y1.4İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik6331-10/30Yönetmelik2953719.11.2015 
Y2.0İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği6331-10/30Yönetmelik2851229.12.2012 
Y2.1İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik6331-10/30Yönetmelik2854531.01.2013 
Y2.2İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik6331-10/30Yönetmelik2920918.12.2014 
Y3.0İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği6331-10/30Yönetmelik2851229.12.2012 
Y4.0İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik6331-22/30Yönetmelik2853218.01.2013 
Y5.0İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik6331-25/30Yönetmelik2860330.03.2013 
Y6.0Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331-30Yönetmelik2862016.04.2013 
Y7.0İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği6331-30/31Yönetmelik2862825.04.2013 
Y7.1İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik6331-30/31Yönetmelik2898802.05.2014 
Y8.0Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik6331-30Yönetmelik2863330.04.2013 
Y9.0Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik6331- 16/17/18/30Yönetmelik2864815.05.2013 
Y10.0Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik6331-30Yönetmelik2867815.06.2013 
Y11.0İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik6331-11/12/30Yönetmelik2868118.06.2013 
Y12.0Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik6331-30Yönetmelik2869502.07.2013 
Y13.0Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik6331-17/30Yönetmelik2870613.07.2013 
Y14.0Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik6331-30Yönetmelik2870916.07.2013 
Y15.0İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik6331-30Yönetmelik2871017.07.2013 
Y16.0İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik6331-30Yönetmelik2871320.07.2013 
Y16.1İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik6331-30Yönetmelik2920918.12.2014 
Y16.2İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik6331-30Yönetmelik2953719.11.2015 
Y17.0Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği6331-30Yönetmelik2871724.07.2013 
Y18.0Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik6331-30Yönetmelik2872128.07.2013 
Y19.0Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında6331-30Yönetmelik2873006.08.2013 
Y20.0Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331-30Yönetmelik2873312.08.2013 
Y21.0Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik6331-30Yönetmelik2873716.08.2013 
Y22.0Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik6331-30Yönetmelik2874322.08.2013 
Y23.0Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik6331-30Yönetmelik2874423.08.2013 
Y24.0Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği6331-30Yönetmelik2876211.09.2013 
Y25.0Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği6331-30Yönetmelik2878605.10.2013 
Y26.0Tozla Mücadele Yönetmeliği6331-30Yönetmelik2881205.11.2013 
Y27.0İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik6331-7Yönetmelik2886124.12.2013 
Y28.0İlkyardım Yönetmeliği3359Yönetmelik2942929.07.2015 
Y29.0Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik4857Yönetmelik2542506.04.2004 
Y30.0Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik7126,3152 180Yönetmelik2673519.12.2007 
Y30.1Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik7126,3152 180Yönetmelik2734409.09.2009 
Y30.2Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik7126,3152 180Yönetmelik2941109.07.2015 
Y31.0Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği6331,635 5393,5302,634Yönetmelik2939624.06.2015 
Y32.0İş Yerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik6331-6Yönetmelik2940129.06.2015 
Y33.0Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik4857-73 6331-30Yönetmelik2871724.07.2014 
T1.1İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ6331-9Tebliğ2860229.03.2013 
T1.2İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ6331-9Tebliğ2890318.04.2014 
T1.3İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ6331-9Tebliğ2897604.02.2014 
T1.4İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ6331-9Tebliğ2897619.02.2015 
T2.0İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ6331-20Tebliğ2875029.08.2013 
T3.0İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ6331-7Tebliğ2898903.05.2014 
T4.0Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ6331-30Kanun2913702.10.2014 
T5.0Ahşap Ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ3194-22Tebliğ2912419.09.2014 
T6.0Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)5544Tebliğ2936625.05.2015 
T7.0Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ6331Tebliğ2938326.06.2015 
Görüşmeyi Başlat
Canlı Destek
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz?